So sánh sản phẩm

Thẻ truy cập PX-4-H-PW - Hệ thống kiểm soát vào ra Honeywell dòng WIN-PAK

Đặc điểm sản phẩm

Thông tin chi tiết

Thẻ truy cập  PX-4-H-PW - Hệ thống kiểm soát vào ra Honeywell dòng WIN-PAK

Mã sản phẩm

PX-4-H-PW

 

Thông số kỹ thuật

Thẻ truy cập  PX-4-H-PW

Tương thích chuẩn HID 125kHz

Nguồn tài liệu

Phụ kiện