So sánh sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh:
Kỹ thuật:

Hệ thống Camera - Honeywell

 • Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Honeywell HIE2PIV

  Camera HIE2PIV là Camera Dome có độ phân giải cao 2 Megapixel và sử dụng công nghệ Ethernet, kết nối qua cổng RJ45 giúp tín hiệu không bị nhiễu khi truyền. Camera có hỗ trợ hồng ngoại giúp quan sát tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng

 • Camera IP Bullet hồng ngoại 2.0 Megapixel Honeywell HIB2PIV

  Camera HIB2PIV là Camera Dome có độ phân giải cao 2 Megapixel và sử dụng công nghệ Ethernet, kết nối qua cổng RJ45 giúp tín hiệu không bị nhiễu khi truyền. Camera có hỗ trợ hồng ngoại giúp quan sát tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng

 • Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Honeywell HEW4PER3

  Camera HEW4PER3 là Camera Dome có độ phân giải cao 4 Megapixel và sử dụng công nghệ Ethernet, kết nối qua cổng RJ45 giúp tín hiệu không bị nhiễu khi truyền. Camera có hỗ trợ hồng ngoại giúp quan sát tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng

 • Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Honeywell HIE2PI

  Camera HIE2PI là Camera có độ phân giải cao 2 Megapixel và sử dụng công nghệ Ethernet, kết nối qua cổng RJ45 giúp tín hiệu không bị nhiễu khi truyền. Camera có hỗ trợ hồng ngoại giúp quan sát tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng

 • Camera IP Hồng ngoại 2 megapixel Honeywell HIB2PI

  Camera HIB2P1 là Camera có độ phân giải cao 2 Megapixel và sử dụng công nghệ Ethernet, kết nối qua cổng RJ45 giúp tín hiệu không bị nhiễu khi truyền. Camera có hỗ trợ hồng ngoại giúp quan sát tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng

 • Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel Honeywell H4W4PER2

  Camera H4W4PER2 là Camera Dome có độ phân giải cao 4 Megapixel và sử dụng công nghệ Ethernet, kết nối qua cổng RJ45 giúp tín hiệu không bị nhiễu khi truyền. Camera có hỗ trợ hồng ngoại giúp quan sát tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng

 • Camera IP Bullet hồng ngoại 4.0 Megapixel Honeywell HBW4PER2

  Camera HBW4PER3 là Camera Bullet có độ phân giải cao 2 Megapixel và sử dụng công nghệ Ethernet, kết nối qua cổng RJ45 giúp tín hiệu không bị nhiễu khi truyền. Camera có hỗ trợ hồng ngoại giúp quan sát tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng

 • Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 megapixel Honeywell H4W4PER3

  Camera H4W4PER3 là Camera Dome có độ phân giải cao 2 Megapixel và sử dụng công nghệ Ethernet, kết nối qua cổng RJ45 giúp tín hiệu không bị nhiễu khi truyền. Camera có hỗ trợ hồng ngoại giúp quan sát tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng

 • Camera IP Bullet Hồng ngoại 2.0 megapixel Honeywell HBD2PER1

  Camera HBD2PER1 là Camera Bullet có độ phân giải cao 2 Megapixel và sử dụng công nghệ Ethernet, kết nối qua cổng RJ45 giúp tín hiệu không bị nhiễu khi truyền. Camera có hỗ trợ hồng ngoại giúp quan sát tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng

 • Camera IP Ball hồng ngoại 2.0 Megapixel Honeywell HED2PER3

  Camera HED2PER3 là Camera Dome có độ phân giải cao 2 Megapixel và sử dụng công nghệ Ethernet, kết nối qua cổng RJ45 giúp tín hiệu không bị nhiễu khi truyền. Camera có hỗ trợ hồng ngoại giúp quan sát tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng

 • Camera IP Bullet hồng ngày 4.0 Megapixel Honeywell HBW4PER1

  Camera HBW4PER1 là Camera Bullet có độ phân giải cao 2 Megapixel và sử dụng công nghệ Ethernet, kết nối qua cổng RJ45 giúp tín hiệu không bị nhiễu khi truyền. Camera có hỗ trợ hồng ngoại giúp quan sát tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng

 • Camera IP Pinhole hồng ngoại 2.0 megapixel Honeywell HPW2P1

  Camera HPW2P1 là Camera Dome có độ phân giải cao 2 Megapixel và sử dụng công nghệ Ethernet, kết nối qua cổng RJ45 giúp tín hiệu không bị nhiễu khi truyền. Camera có hỗ trợ hồng ngoại giúp quan sát tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng

< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>