So sánh sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh:
Kỹ thuật:

Giải pháp hệ thống quản lý tòa nhà BMS - Honeywell

BMS (Building Management System) là hệ thống điều khiển và giám sát các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà, là một giải pháp mang tính tổng thể trong việc điều khiển và giám sát các hệ thống kỹ thuật của tòa nhà thông qua các chuẩn giao tiếp thông dụng như: Bacnet, Modbus, OPC và các giao thức mạng tiêu chuẩn TCP/IP....